Teknikneutraliteten, finns den?

Vid lagstiftning i områden som på något sätt styrs av teknik kan man välja att vara teknikspecifik eller teknikneutral. En av fördelarna med att vara teknikspecifik är att lagarna blir konkreta och det är lättare att styra hur olika delar påverkas. En av fördelarna med teknikneutral lagstiftning är att inte nya lagar måste skrivas så fort tekniken utvecklas. Det finns naturligtvis även nackdelar. Ett av argumenten mot teknikspecifik lagstiftning är att det krävs teknikexperter för att kunna skriva lagar som är teknikspecifika, teknikneutralitet är därför att föredra då lagstiftare inte behöver prata med olika experter. Problemet är bara att även teknikneutrala lagar kräver experter, något som blivit mycket tydligt i och med fildelningsproblematiken.

Ett av de stora problemen i fildelningsfrågan är att många tror att lagstiftningen är teknikneutral, vilket var tanken när lagarna stiftades, och att det bara är att använda de gamla lagarna på den nya tekniken. En bok är en bok oavsett om den är tryckt eller bara finns digitalt. Ett musikstycke är alltid ett musikstycke osv. Lagarna är dock inte teknikneutrala, de är hårt kopplade till trycktekniken. Våra upphovsrättslagar fungerar idag bara när det finns ett likhetstecken mellan ett verk och dess fysiska bärare. En bok i vår lagstiftning är den fysiska bok som innehåller information, inte informationen i sig. Nu har lagarna visserligen ”patchats” lite så att även e-böcker och mp3-filer mm hanteras av upphovsrättslagen, men problemen kvarstår. Hela vår upphovsrätt är skriven för en verklighet där det inte går att separera information från dess fysiska medium.

Alla uppdateringar av upphovsrättslagarna görs med syftet att lagstiftningen ska vara teknikneutral men inte förrän grunden skrivs om så vi får bort de gama teknikberoendena kommer vi få en lagstiftningen som fungerar. Alternativet är att släppa kraven på teknikneutralitet helt och skriva nya lagar för varje teknik och situation, något som jag inte tror är önskvärt.

Sverige har valt att ha en teknikneutral lagstiftning mycket för att slippa ha teknikexperter med vid all lagstiftning, det krävs dock ett större och större teknikkunnande för att kunna stifta neutrala lagar. Samhället blir bara mer specialiserat, något som påverkar alla yrkesgrupper. Det går inte längre att vara generalist och detta måste även gälla lagstiftare. Lagen och juridiken är inte ett eget isolerat ämne utan hänger ihop med övriga vetenskapliga discipliner. All specialisering i samhället ställer därför allt högre krav på lagstiftningen. Är det dags för ett paradigmskifte snart?

3 kommentarer

 1. Gustav

  Det är ett superintressant ämne tycker jag. Idén att man kan äga information blir allt svårare att upprätthålla i en digital värld. Digital information är detsamma som matematiska tal. Leo Tolstojs Krig och Fred är i digital form inget annat än ett ganska skapligt långt binärt tal.

  År 2007 hävdade det amerikanska konsortiumet AACS att innehav eller spridning av talet (hexadecimalt representerat) 09F911029D74E35BD84156C5635688C0 var olagligt eftersom det utgjorde en kryptografisk nyckel som kunde används för att kringgå kopieringsskydd.

  Detta skulle innebära att tal nu inte längre bara kan vara t.ex. jämna och udda, positiva eller negativa, rationella eller irrationella, imaginära eller reella utan även lagliga och olagliga.

  Engelska Wikipedia-artikeln uttrycker det hela i klartext:
  An illegal number is a number that represents information which is illegal to possess, utter or propagate. (http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_number)

 2. Gustav

  För att göra det ännu mer bisarrt kan man sen fråga sig vad det innebär att inneha ett olagligt tal. Räknas det om man har det nedskrivet på en lapp eller tryckt på en t-shirt? Räknas det som olagligt innehav om man låter talet representeras binärt av gafflar och knivar utspridda över köksbordet (gaffel = noll, kniv = 1) eller av tallkottar och grankottar ute på tomten?

 3. Martin Nygren

  Jag har funderat en hel del på ämnet och påbörjat lite artiklar på ämnet som jag inte avslutat =). Wikipedia-artikeln har jag missat. Jag trodde inte att någon på riktigt skulle försöka förbjuda tal.

  Bestick- och kott-liknelsen var en mycket bra sammanfattning av hur absurt det är.