Taggad: frihet

Begränsad kreativitet, fri produktivitet

Jag satt på jobbet nyligen med uppgiften att rita stora flödesscheman för att visualisera processer. De färdiga processkartorna ska sparas i PowerPoint-dokument men jag satte mig och började skissa på A3-papper med blyertspenna och suddgummi. Att flytta rutor och hålla koll på kopplingar mellan pilar och cirklar är enklare i en dator där man inte behöver sudda och rita om och jag började därför fundera på varför jag valde pappret.

I samma veva funderade jag på hur kreativitet sporras av begränsningar och hur viktigt det är att det finns en ram att förhålla sig till. På ett trolleriseminarium nyligen där kreativitet låg i fokus diskuterades det hur svårt det är att komma på nya idéer från scratch, och hur mycket enklare det blir när det finns regler som måste följas. Det finns även många böcker och artiklar på ämnet kreativitet och begränsningar, en sökning på creativity constraints ger många källor för de som vill gräva sig djupare i detta.

Går det att applicera teorin om begränsningar på den kreativa processen att göra processkartor? Jag undrade om ett papper som är mindre begränsande än verktyg som Visio eller PowerPoint skulle vara sämre för kreativiteten och om jag då borde sätta mig vid datorn direkt istället. Efter att ha funderat ett tag och dryftat tanken med Joakim Lundblad blev det tydligt varför jag valde pappret. Det ligger i skillnaden mellan kreativitet och produktivitet. Begränsningarna i kreativiteten med arbetet med att skapa processkartor ligger redan i det definierade processkartsformatet, de organisatoriska strukturerna som processen förhåller sig till osv. Arbetet med att faktiskt rita kartorna är snarare att se som en producerande fas och då vill jag inte ha begränsningar som gör att mitt arbete tar längre tid eller blir mer mödosamt. Att rita på papper gav mig mer frihet att prova idéer och lägga ut processtegen på ett bra sätt än de stolpiga verktyg jag hade tillgång till i datorn.

Kreativitet behöver begränsningar men produktiviteten vill vara fri.

Följden av detta blir att jag uppfattar ett papper och en blyertspenna som betydligt mer fritt än att rita processkartor i PowerPoint. När det gäller texter börjar jag dock nästan alltid vid en ord/text-behandlare, även om slutresultatet ska handskrivas. I det fallet går det fortare och enklare att producera med datorns hjälp. Om långa dokument ska granskas och dispositioner ses över skriver jag dock gärna ut dokumentet och gör korrigeringarna med penna.

Ett område som vore spännande att studera, bland annat för att få fram bättre användargränssnitt, är när människor i kreativa yrken lämnar datorn och plockar upp papper och penna. Har ni några tankar kring detta?

Black Internet blockerar The Pirate Bay

Hovrätten har slagit fast tingsrättens dom gällande Black Internet och deras koppling till The Pirate Bay (TPB). Tingsrätten ansåg, i domen från i höstas, att det kan anses vara medhjälp till upphovsrättsbrott att tillhandahålla Internetuppkoppling till en tjänst som tillhandahåller upphovsrättsskyddat material.

Omständigheterna är sammantaget sådana att Black Internet genom att tillhandahålla Internetuppkoppling till fildelningstjänsten The Pirate Bay objektivt sett kan anses som medverkande till de intrång som användare av tjänsten och eventuellt andra gör sig skyldiga till.

Hovrätten har nu under våren gått på samma linje och fastslår tingsrättens beslut.

Tingsrätten förbjuder /../ Black Internet AB /../ att för allmänheten tillgängliggöra musikalbum /../ och filmverk och teveserier /../ genom att tillhandahålla uppkoppling till Internet till de tjänster som tillhandahålls via fildelningstjänsten The Pirate Bay /../

Black Internet är inte längre Internetleverantör åt TPB och tolkar domen som att de inte har rätt att låta deras kunder komma åt TPB. TPB har därför blivit helt blockerad för Black Internets kunder. SvD citerar Victor Möller på Black Internet.

Vi har läst beslutet som motparten skulle göra och då kommit fram till att vi måste spärra tillgången till sajten för våra kunder. Annars riskerar vi att tvingas betala vite, säger Victor Möller.

SvD skriver vidare och citerar hovrättsrådet Ulrika Stenbäck Gustavsson:

Beslutet innebar inte någon allmän övervakningsplikt över vad folk gör på nätet eller en generell plikt att stoppa nån från att ta sig in på The Pirate Bay. Det framgår tydligt i vårt beslut. Vårt beslut avser bara att Black Internet inte får ge internetuppkoppling till The Pirate Bay, säger Ulrika Stenbäck Gustavsson till SvD.se.

Med en sådan kommentar är det uppenbart att rätten inte förstått tekniken och hur Internet fungerar. Domstolarna fortsätter att fatta beslut utan att ta hänsyn till tekniken och hur besluten kommer att påverka samhället och tekniken framöver. Man får väl hoppas att domen överklagas och att det tas in lite mer teknikkompetens innan ett nytt beslut fattas.

Piratpartiet har skrivit ett inlägg på Brännpunkt om detta och hela domen finns att läsa på Piratpartiets webbsida.