Jag väljer själv

Seth Godin skrev idag om en av skillnaderna mellan att något finns i begränsad mängd mot att det finns i överflöd.

This is what always happens when something goes from scarce to surplus. First we bathe in it, then we waste it.

Första gången jag verkligen märkte en stor beteendeförändring hos mig själv gällande scarce to surplus var när jag under studietiden började läsa dubbelt; under ett år läste jag filmvetenskap vid sidan av ingenjörsstudierna. Jag hade tidigare satt ett värde i att alltid gå på alla föreläsningar – man vill ju inte missa något. Föreläsningarna i filmvetenskap var på en annan plats och krockade naturligtvis med kurserna på KTH och jag tvingades prioritera. I och med att jag tvingades välja bort information insåg jag också att all information inte var nödvändig, kurserna gick bra i alla fall, och att jag kunde klara mig utan en del av den. Efter den terminen ser jag på möten/föreläsningar på ett helt annat sätt. Jag går inte längre på alla möten jag har möjlighet till, jag kan välja själv.

Kommentarer stängda.