Integriteten inom Business Intelligence – 1:6 – Introduktion

Det här är den första och introducerande delen i en artikelserie om individens integritet inom Business Intelligence (BI). Artikelserien kommer att lyfta upp delar av BI-området som de flesta inte vet om eller tänker på och som påverkar den personliga integriteten. Serien består av fyra artiklar som var och en fokuserar på ett specifikt område samt en introducerande och en avslutande artikel.

 1. Introduktion
 2. Hur information sparas
 3. Kommunikationsövervakning
 4. Kontraktet mellan individ och företag
 5. Informationen används överallt
 6. Avslutning

Business Intelligence (BI) är ett paraplybegrepp för ett antal tekniker, metoder och verktyg som hjälper ett företag att förstå sin verksamhet och sin omgivning. I brist på ett bra svenskt begrepp kommer Business Intelligence eller dess vanliga förkortning BI att användas.

BI är ett område som växer sig allt större och som bara blir viktigare för företag. Ett företags BI-mognad kan beskrivas med många ramverk men ett enkelt sätt är bara beskriva hur företagsinformationen används: data, information, ”intelligence”. Det första steget är att samla in data. I den lägsta formen av BI-mognad finns en stor databas ofiltrerad företagsdata. För ett företag i detaljhandeln kan man tänka sig att det är försäljningsdata som sparas. Ur datat kan svar på enklare frågor tas: hur mycket har en viss butik sålt? Hur mycket av en viss vara har sålts? osv. När BI-mognaden ökar hamnar vi i informationssteget. BI-systemen hjälper till att sammanställa information ur det insamlade datat. På den här nivån kan man se jämförelser mellan butiker/produkter, följa upp kampanjer och titta på historik. Datat har fått mer värde. Det sista steget (steget som fler och fler av de större företagen i västvärlden börjar komma in i nu) är ”intelligence”-steget. I detta steg hjälper BI-systemen till att hitta mening och mönster i datat. Systemet meddelar själv om någon produkt säljer dåligt eller alltid säljs tillsammans med någon annan vara. Det är i det sista steget som frågor om den personliga integriteten blir som mest intressant och det är från den nivån som följande artiklar kommer att utgå.

Jag vill inte med artikelserien måla upp någon dystopi eller risk för Storebrorssamhälle men lagstiftningen kring informationshantering har inte hängt med i teknikutvecklingen och individer vet inte vad deras information används till. Artikelserien syftar därför till att öka medvetenheten om vad som händer med vår information.

En kommentar

 1. Gustav Bonds

  Ett väldigt intressant och underskattat ämne du tagit upp!

  Trots att människor, i och med webbens fantastiska utveckling, borde ha förstått den oerhörda potentialen i att förfoga över ”information” så känns det som att nya tekniker för att exploatera denna oerhörda tillgång växer fram relativt långsamt. Våra stenåldershjärnor väljer hellre en säck ris eller silvermynt framför en säck med information.

  Det handlar förstås om att information är ett så abstrakt begrepp. Precis som med många andra djupa frågor inom filosofin har gemene man sällan brytt sitt förstånd med att fråga sig vad ”information” egentligen är för något. En allt vanligare definition inom språkfilosofin är att information är: data + mening. Glasklart, eller ? ;-)