Människa-statsskicksinteraktion

Det går att styra ett land eller en stat på många olika sätt och det finns fördelar och nackdelar med alla statsskick och styrelseformer. En av storheterna som brukar lyftas fram för demokratin är att den tillåter sitt eget avskaffande. Om majoriteten av medborgarna föredrar ett annat statsskick står det dessa fritt att ersätta demokratin med något annat. Men vad händer om invånarna ångrar sig? Det finns ingen ångervecka eller bytesrätt när det gäller val av statsskick.

Larry Constantine har varit en pionjär inom mjukvarudesign, användbarhet och människa-datorinteraktion. Han har tagit fram sex principer som bör tillämpas för att ett gränssnitt ska bli lyckat. En av dessa principer kallar han för toleransprincipen. Toleransprincipen säger att ett gränssnitt ska vara tolerant och flexibelt för att användaren inte ska råka förstöra något. En viktig del av principen är att kommandon och åtgärder ska kunna ångras.

Här följer nu ett kort tankeexperiment om vad som skulle kunna hända om man använde toleransprincipen för att designa statsskick.

Demokrati

Vi startar med en demokrati. Hur demokratin är uppsatt spelar ingen roll men det är majoritetens beslut som gäller och majoriteten kan välja att byta statsskick närhelst den vill.

Befolkningen har plötsligt tröttnat på majoritetens förtryck och tröga processer, det kallas till folkomröstning och en kvalificerad majoritet beslutar att ersätta demokratin med en diktatur. Innan demokratin avskaffas tillsätter de en valberedning som intervjuar potentiella statsledare. Valberedningen presenterar sitt förslag och befolkningen väljer personen till ny diktator och demokratin går fredligt över till diktatur.

Den folkvalda diktatorn sköter sig väldigt bra det första året men det dröjer inte länge förrän korruption uppstår och befolkningen börjar känna sig åsidosatt. Det är nu som Constantines toleransprincip träder in. Befolkningen inser att en diktatur kanske inte var bättre än en demokrati och det kallas till en ”ångerfolkomröstning”. En majoritet av befolkningen beslutar i detta val att återgå till statsskicket som användes före diktaturen. Diktatorn avsätts och demokratin återinförs.

Diktatur

Om vi istället utgår ifrån en diktatur får ångerrätten en annan prägel. En diktator får av någon anledning för sig att demokrati är ett bättre sätt att styra landet. Diktatorn utlyser val och lämnar över styret till den valda regeringen. Det går ett par år och den före detta diktatorn börjar sakna att få bestämma. Han kommer att tänka på sin ångerrätt och återtar makten under fredliga former.

Kommentarer stängda.