Kategori: Samhälle

The dark side of customer relations

Det finns egentligen bara ett sätt på vilket en butik eller säljare kan göra ett bättre intryck än om allt fungerar fläckfritt, och det är när ett fel eller misstag rättas till fläckfritt. Tänk er följande scenario: Du letar efter en specifik produkt, det kanske ska vara en födelsedagspresent, och du hittar den på en webbutik du inte använt tidigare. Förmodligen är du lite osäker på hur väl du kommer bli behandlad, men priset är bra och du har inte hittat varan någon annanstans. Du lägger en beställning. Nu kan tre olika händelseförlopp utspelas som kommer att påverka hur du upplever butiken och hur villig du kommer bli att rekommendera butiken för dina vänner.

 1. De beställda produkterna levereras enligt utsagd tid och det finns inga skador eller liknande på varorna.
  Du är nöjd med din transaktion och på direkt fråga kommer du förmodligen rekommendera butiken.
 2. Det inträffar något fel och det tar lång tid att rätta till felet/det kostar dig tid och pengar att rätta till felet. Fel produkt/er levereras, leveransen kommer för sent och hinner inte fram i tid till din väns födelsedag, fel belopp dras från ditt kort …
  Du kommer med största sannolikhet inte att rekommendera butiken för någon annan, du kanske till och med försöker varna andra från att handla i butiken.

  Vi har sedan det tredje och mest intressanta händelseförloppet:

 3. Det inträffar något fel, men felet rättas till snabbt, enkelt och ”fläckfritt”. Fel produkt levereras och du hör av dig till butiken som skickar rätt produkt med expressbud som dessutom tar med sig den felaktiga varan vid leverans, du kanske även får rabatt/extra vara eller liknande som kompensation.
  Din upplevelse av transaktionen kommer vara betydligt bättre än i fall 1, trots att det uppstod ett fel. Du vet att det framöver kommer vara riskfritt att beställa från butiken och du kommer förmodligen att aktivt rekommendera butiken för dina vänner.

Det finns flera olika psykologiska fenomen som påverkar hur du upplever de olika händelserna, men det 3e fallet kommer lämna bäst bestående intryck. Det kan alltid uppstå problem, men om butiken gör allt de kan för att du ska bli nöjd kommer du känna dig mycket omtyckt och uppskattad som kund.

Vad kan vi dra för intrikata slutsatser om detta? Jo, en butik med ett välutvecklat CRM-system skulle kunna göra medvetna fel och misslyckade leveranser men hålla detta väl dokumenterat för att så fort kunden upptäcker felet ha en felrättningsprocess som mycket snabbt löser kundens problem. Så länge antalet fel är lågt i förhållande till totala antalet transaktioner, och inte drabbar samma kund flera gånger kommer butiken att uppfattas som betydligt bättre än sina konkurrenter som har färre fel, eller sämre processer för att hantera fel. Det uppstår förmodligen en extra kostnad för butiken för att hantera detta, men det är något som lätt räknas hem till följd av ökad kundlojalitet.

Detta spelteoretiska resonemang visar återigen hur ett system som är objektivt sätt suboptimalt för alla involverade parter kan leda till en optimal jämvikt för hela systemet. Ge er ut och ”gör fel” med er nu, men se till att rätta till felen ordentligt!

Att snubbla i tankegångarna

Jag skrev tidigare idag ett inlägg om hur man som konsult eller beslutsfattare kan underlätta sitt arbete genom att känna till lite om kognitiva bias. Niclas Lundblad skrev i förra veckan ett inlägg om Daniel Kahnemans nya bok och tar upp ett av problemen i rationalitetsdebatten.

Niclas lyfter fram problemen i experiment och frågeställning istället för att tycka synd om människan som inte tänker så bra, och bidrar därmed med en mer upplyftande bild av det mänskliga intellektet. Oavsett hur man väljer att definiera rationalitet och hur man beskriver de kognitiva processerna blir det bara mer och mer tydligt att den mänskliga hjärnan inte är gjord för att hantera logiska sentenser, data och specifika fakta. Hjärnan är byggd för mönster och sammanhang och fokuserar på det som är viktigt för att förstå världen i stort. Jag ställer mig på Niclas sida och försöker se positivt på den mänskliga rationaliteten.

Why your girl isn’t your broad

När jag läste en bok på väg till jobbet förra veckan såg jag för första gången broad, det amerikanska slangordet för kvinna, utskrivet. Jag har aldrig egentligen funderat på hur ordet stavas eller var det kommer ifrån och på något undermedvetet plan har jag nog gjort någon koppling mot svenskans brud, eller någon variant på bird. Jag har jämställt innebörden i ordet med hur brud har använts i svenskan på senare tid: ”Spana in bruden!”, ”Check out the broad!”.

När jag läste ordet gick det upp för mig att det ju faktiskt betyder bred och jag kände att det blev dags för en etymologisk djupdykning. Efter att ha letat runt en del visar det sig att en vanlig missuppfattning är att man med broad menar kvinnans breda höfter. För att förstå hela sammanhanget måste vi dock bege oss till mitten av 1800-talet. Under 1800-talet började broad användas för att referera till spelkort (varför lämnar vi till ett annat tillfälle). Betydelsen överfördes sedan till andra papperskort av liknande utseende: tågbiljetter, operabiljetter mm. Under 1900-talets första decennium börjar namnet även användas för de matkuponger som användes, inte jättekonstigt då de också var papperslappar som påminde om spelkort.

Det intressanta inträffar sedan någon gång mellan 1912 och 1914 när broad för första gången används som ett nedlåtande namn för en prostituerad för att insinuera att hon inte är mer än en hallicks matkupong, ”you ain’t nothing but a pimp’s broad”.

Det ordet jag tidigare trodde bara var charmigt gangsterslang för kvinna visade sig vara en riktigt grov förolämpning, tänk så fel det kan bli när man tror att man behärskar ett språk.

Jag väljer själv

Seth Godin skrev idag om en av skillnaderna mellan att något finns i begränsad mängd mot att det finns i överflöd.

This is what always happens when something goes from scarce to surplus. First we bathe in it, then we waste it.

Första gången jag verkligen märkte en stor beteendeförändring hos mig själv gällande scarce to surplus var när jag under studietiden började läsa dubbelt; under ett år läste jag filmvetenskap vid sidan av ingenjörsstudierna. Jag hade tidigare satt ett värde i att alltid gå på alla föreläsningar – man vill ju inte missa något. Föreläsningarna i filmvetenskap var på en annan plats och krockade naturligtvis med kurserna på KTH och jag tvingades prioritera. I och med att jag tvingades välja bort information insåg jag också att all information inte var nödvändig, kurserna gick bra i alla fall, och att jag kunde klara mig utan en del av den. Efter den terminen ser jag på möten/föreläsningar på ett helt annat sätt. Jag går inte längre på alla möten jag har möjlighet till, jag kan välja själv.

Nedstämd påsk med för många ägg

För några veckor sedan provade jag Google Labs tjänst Google Correlate. I korta drag kan man säga att tjänsten tar ett sökord och hittar andra sökord som korrelerar bäst, antingen över tid eller per stat i USA. Google själva ger denna beskrivning:

Many search terms vary in popularity over time. To find terms that vary in a similar way to your own time series, enter your data using the link above.

Vi kan börja med ett enkelt exempel losing weight. Google Correlate ger först och främst en lista på bästa korrelationerna:

 • burn calories
 • calories burned
 • exercises to do

Resultatet är kanske inte jättekonstigt, folk tenderar att söka på losing weight på ungefär samma sätt som burn calories. Google Correlate ger även ett diagram över sökaktiviteten vilket också är intressant och man ser inga konstigheter när det gäller lose weight. Det finns en ökning i total aktivitet mellan varje år, toppar precis efter nyår och en dip i samband med julhelgerna.

Jag gjorde sedan en enkel sökning på ordet easter. Aktivitetsgrafen visar toppar i skiftet mars/april men ligger still nere vid 0-nivån i övrigt. Jag ville i det här fallet prova en annan funktion: förskjutning av tidserien. Google Correlate kan visa vilka söktermer som vanligtvis söks på en vecka efter en annan term osv.

Den term som bäst korrelerar direkt med easter är easter songs tätt följd av picture of easter och easter story. Förskjuter man tidserien en vecka blir termen istället holy humor, det kanske blev för mycket av nedstämdheten under långfredagen?

Flyttar man tidserien två veckor blir termen istället shelf life of hard boiled eggs, något som säger en hel del om hur påsken firas.

Sammanhängande semester

Hörde på Vetenskapsradion i morse om en holländsk studie som säger att det är bättre med flera korta semestrar än en lång sammanhängande. Väl vid datorn letade jag upp nyhetsinslaget som ifrågasätter den svenska semesterlagstiftningen och stödjer den holländska studien.

Den svenska semesterlagstiftningen garanterar fyra sammanhängande veckor semester under sommaren. Men enligt Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi vid Stockholms universitet, bygger semesterlagen i Sverige inte på vetenskaplig grund.

Det har även höjts röster i bloggosfären om att studien kanske inte är helt relevant och att fyra veckors sammanhängande semester visst kan vara bra för individen.

Ingen verkar dock ha kommenterat den faktiska bakgrunden till garantin till fyra veckors sammanhängande semester (Semesterlag 1977:480, § 12). Även om lagen idag primärt ses som en bonus för den anställde är det från början ett sätt för ett företag att skydda sig mot olika typer av svindlerier. En anställd som förskingrar eller gör något annat oegentligt på jobbet kan städa upp och hålla koll så länge han/hon är på arbetsplatsen. När den anställde är borta en längre tid finns det möjlighet att upptäcka eventuella oegentligheter. Det har visat sig att det tar ungefär 3 veckor innan svindlerier upptäcks, och det är inte en slump att en majoritet av alla förskingrare har blivit upptäckta under sina semestrar.

Du blir lyckligare av hybris – eller lite hybris har ingen dött av.

Hybris är en variant av storhetsvansinne som härstammar från det gamla Grekland. Hybris bygger på överdriven självuppskattning, visar på överskattad kompetens och avsaknad av verklighetsförankring. Det är vanligt förekommande i grekisk litteratur och uppvisas när människor anser sig vara bättre än gudarna och inte vara i behov av deras hjälp. ”Hybris” har alltid haft en ganska negativ klang, men ska det vara så?

Lyckoforskningen visar allt mer att lycka är ett relativt begrepp. Det är först när man har det relativt bättre än sina jämlikar som lycka verkligen uppstår. Att vara rikast i ett dåligt kvarter gör dig lyckligare än att vara fattig i ett finare kvarter, även om din inkomst och levnadsstandard är högre i det finare kvarterat.

Marie Söderqvist Tralau skriver i Status – vägen till lycka att man blir lyckligare av att ha hög status, hennes argumentation och bevisföring kan man klart ifrågasätta men tankegången är intressant. Man kan passa på att påpeka att status inte finns utan relationer. Det är bara i relation till någon annan som en persons status kan vara hög eller låg. Tralaus statustankar stämmer alltså överens med idén om relativ lycka.

I ett mycket intressant TEDtalk, The riddle of experience vs. memory, säger Daniel Kahneman att upplevelser hanteras av minnet och inte av ”nuet”. Ett vackert musikstycke som pågått i 30 minuter kan förstöras av att inspelningen är dålig på slutet. Den subjektiva upplevelsen av stycket är därför inte beroende av summan av alla ”nu”-upplevelser (någon form av upplevelseintegral) utan av minnets rekonstruktion av musikstycket. Om stycket var tråkigt på slutet kommer minnet att lägga den upplevelsen på hela lyssnandet.

Hur ska vi få ovanstående lyckoargument att passa ihop med rubriken? Vi börjar med idén om att lycka är relativ. Om en person har hybris anser hon sig vara bättre än personerna i sin omgivning vilket, eftersom lycka är relativ, gör personen lyckligare. Vidare anser en person med hybris sig ha högre status än sin omgivning vilket, enligt Tralau, gör henne lyckligare. Slutligen visar Kahneman att upplevelser bara är minnets rekonstruktion av händelserna, borde då inte en känsla av hybris förstärka upplevelser och därmed skapa trevligare minnen och mer lycka?

Könsbyte i IT-branschen – den fula killen är en tuff tjej

Den klassiska popkulturbilden av en datorexpert har varit en överviktig, närsynt ensling med dålig hy och utan klädsmak – en riktig datornörd. Nörden är inte alltid överviktig, han kan även vara småväxt eller bara tanig. Det centrala är att han är oattraktiv och socialt missanpassad.

Dennis Nedry - Computer Geek Stereoype from Jurassic Parc

Även om den fula nörden fortfarande är det rådande stereotypen har bilden sedan ett par år tillbaka dock börjat förändras. Den nya nörden är en tuff, ofta snygg, tjej som kan ta vara på sig själv. Hon är precis som den manliga nörden en ensling och följer inte den sociala normen. Dock är hon snarare att betrakta som ouppnålig än oattraktiv.

Abby Sciuto - Cool Computer Chick from NCSI-series

En av de första hackertjejerna i mainstream-populärkulturen var Angela Bennett från filmen The Net (1995). Sedan dess har de kvinnliga datornördarna bara blivit vanligare. Nyare exempel är Abby Sciuto från tv-serien NCIS och Lisbeth Salander från Stieg Larssons Millennium-trilogi.

Vad kan denna förändring bero på och säger den något om samtiden? Det har alltid varit få kvinnor på de IT-relaterade utbildningarna och det har inte blivit bättre de senaste åren. Förändringen i populärkulturen verkar därför inte vara en konsekvens av en förändring i samhället. Kan det vara tvärt om? Att populärkulturen används för att skapa en förändring i samhället och göra IT-branschen mer jämställd. En mer cynisk inställning, om inte mer realistisk, är att anta att de kvinnliga datornördarna används i populärmedia som riktar sig till den manliga kundgruppen endast för att spela på männens sexuella fantasier och därmed öka försäljningssiffrorna. Oavsett vad anledningen till könsbytet är hoppas jag att vi kommer att få se en ökad andel kvinnor inom IT-sektorn. Det finns i alla fall vissa tecken som pekar på att förändringen är här för att stanna, se bara vilket yrke Mattel tycker man ska satsa på.

Barbie as Computer Engineer

Tysklands förbud mot öppenhet

I Tyskland trädde nyligen en lag i kraft som gör det förbjudet för privatpersoner att ha öppna wlan – trådlösa nätverk. Det ställs dock fast att ägaren till det trådlösa nätet inte kan hållas fullt ansvarig för illegalt material som färdas på det och det finns heller inga krav på hur säkert lösenordet skall vara eller att säkerheten underhålls. Det enda lagen säger är att när ett trådlöst nätverk sätts upp första gången måste ett lösenord anges.

Det ska bli intressant att se hur lagen fungerar i praktiken. Kommer tillverkare av accesspunkter tvingas sätta standardlösenord eller kan de ställas till svars om de inte har ett gränssnitt som direkt frågar användaren om de vill ange ett lösenord? Man kan även fråga sig hur Internetdelning på telefoner eller bärbara datorer hanteras. Det kan mycket väl vara så att användare inte vet om att de har oskyddade trådlösa nät. Man kan teoretisera ännu mer kring vad som skulle kunna hända då lagen inte verkar ta hänsyn till om wlanet ger tillgång till hela Internet eller bara en delmängd. Man kan tänka sig en utökning av trådlös identifikation (t ex RFID), betallösningar eller annan typ av synkronisering som sker över någon form av wlan. Sådana lösningar skulle kunna hindras av lagar som denna.

Det ser ut att vara en ganska tandlös lag, men det är oroväckande med alla ogenomtänkta regler kring tekniken. Detta är återigen en lag som försöker blidka musikindustrin och stoppa illegal fildelning, utan att titta på de andra konsekvenser som lagen kan få.

Människa-statsskicksinteraktion

Det går att styra ett land eller en stat på många olika sätt och det finns fördelar och nackdelar med alla statsskick och styrelseformer. En av storheterna som brukar lyftas fram för demokratin är att den tillåter sitt eget avskaffande. Om majoriteten av medborgarna föredrar ett annat statsskick står det dessa fritt att ersätta demokratin med något annat. Men vad händer om invånarna ångrar sig? Det finns ingen ångervecka eller bytesrätt när det gäller val av statsskick.

Larry Constantine har varit en pionjär inom mjukvarudesign, användbarhet och människa-datorinteraktion. Han har tagit fram sex principer som bör tillämpas för att ett gränssnitt ska bli lyckat. En av dessa principer kallar han för toleransprincipen. Toleransprincipen säger att ett gränssnitt ska vara tolerant och flexibelt för att användaren inte ska råka förstöra något. En viktig del av principen är att kommandon och åtgärder ska kunna ångras.

Här följer nu ett kort tankeexperiment om vad som skulle kunna hända om man använde toleransprincipen för att designa statsskick.

Demokrati

Vi startar med en demokrati. Hur demokratin är uppsatt spelar ingen roll men det är majoritetens beslut som gäller och majoriteten kan välja att byta statsskick närhelst den vill.

Befolkningen har plötsligt tröttnat på majoritetens förtryck och tröga processer, det kallas till folkomröstning och en kvalificerad majoritet beslutar att ersätta demokratin med en diktatur. Innan demokratin avskaffas tillsätter de en valberedning som intervjuar potentiella statsledare. Valberedningen presenterar sitt förslag och befolkningen väljer personen till ny diktator och demokratin går fredligt över till diktatur.

Den folkvalda diktatorn sköter sig väldigt bra det första året men det dröjer inte länge förrän korruption uppstår och befolkningen börjar känna sig åsidosatt. Det är nu som Constantines toleransprincip träder in. Befolkningen inser att en diktatur kanske inte var bättre än en demokrati och det kallas till en ”ångerfolkomröstning”. En majoritet av befolkningen beslutar i detta val att återgå till statsskicket som användes före diktaturen. Diktatorn avsätts och demokratin återinförs.

Diktatur

Om vi istället utgår ifrån en diktatur får ångerrätten en annan prägel. En diktator får av någon anledning för sig att demokrati är ett bättre sätt att styra landet. Diktatorn utlyser val och lämnar över styret till den valda regeringen. Det går ett par år och den före detta diktatorn börjar sakna att få bestämma. Han kommer att tänka på sin ångerrätt och återtar makten under fredliga former.